Sambolagen

BRA ATT VETA OM SAMBOLAGEN

Upprätta själv samboavtal, testamente  och andra handlingar.
Om Du ska ta hjälp av jurist, spara pengar och tid genom att vara påläst och förberedd.

SAMBOLAGEN

Skillnader i makars och sambors juridiska ställning - Samboavtal och inbördes testamente - Sambors gemensamma bostad och bohag - Egendomsförhållandena under samboendet - Anmälan att en fastighet är gemensam bostad.

Sambo

Välkommen till P & K Juridik

Allmän affärsjuridik

Som företagare är man ofta i behov av hjälp för att reda ut olika juridiska frågor i samband med affärsuppgörelser, investeringar, köp och försäljning samt olika personalfrågor såsom anställningar och personalnedskärningar.

Ibland är det bästa att ta kontakt och företräddas av ett juridiskt ombud när företaget överlåtes till en annan, detta kan även vara en god idé när man köper ett företag.

Vi hjälper dig med rådgivning eller biträde i tvister inom dessa områden. Vi kan även utforma avtal vid en eventuell försäljning eller då du ska köpa ett företag.