Sambolagen

BRA ATT VETA OM SAMBOLAGEN

Upprätta själv samboavtal, testamente  och andra handlingar.
Om Du ska ta hjälp av jurist, spara pengar och tid genom att vara påläst och förberedd.

SAMBOLAGEN

Skillnader i makars och sambors juridiska ställning - Samboavtal och inbördes testamente - Sambors gemensamma bostad och bohag - Egendomsförhållandena under samboendet - Anmälan att en fastighet är gemensam bostad.

Sambo

Välkommen till P & K Juridik

Familjerätt

Vi arbetar med; äktenskapsskillnad, vårdnads- boende- och umgängestvister, underhåll till make/maka och barn, bodelningar och bodelningsavtal, äktenskapsförord, samboförhållanden och samboavtal samt arv, gåva och testamente.

I samband med äktenskapsskillnader/separationer uppstår det oftast tvist rörande parternas gemensamma barn avseende vårdnad, umgänge och barnens boende. I samband därmed uppstår även frågor rörande ekonomiskt underhåll till make/maka och barn. Vid samarbetssvårigheter mellan parterna är det viktigt att tidigt komma i kontakt med myndigheter eller juridiskt ombud för att undersöka eventuella förutsättningar till att nå en samförståndslösning i de relevanta frågorna. I annat fall kommer frågorna att prövas av domstolarna. I sådana fall finns möjlighet till att erhålla rättshjälp eller rättsskydd via hemförsäkringen.

Äkta par och sambos kan välja att skydda sina tillgångar genom att upprätta äktenskapsförord eller samboavtal. På så sätt beslutas det hur egendom ska fördelas om något inträffar och den egendom som tillhör någon av dem, eller kommer att tillfalla någon av dem, blir dennes enskilda egendom. Genom upprättandet av avtal sparar parterna tid och pengar eftersom risken för en tvist minskar.