Sambolagen

BRA ATT VETA OM SAMBOLAGEN

Upprätta själv samboavtal, testamente  och andra handlingar.
Om Du ska ta hjälp av jurist, spara pengar och tid genom att vara påläst och förberedd.

SAMBOLAGEN

Skillnader i makars och sambors juridiska ställning - Samboavtal och inbördes testamente - Sambors gemensamma bostad och bohag - Egendomsförhållandena under samboendet - Anmälan att en fastighet är gemensam bostad.

Sambo

Välkommen till P & K Juridik

Fastighetsrätt och Hyresrätt

Vi biträder dig i frågor om upprättande av kontraktshandling vid köp eller försäljning av fastighet eller bostadsrätt, frågor som rör säljaransvar - till exempel ansvar på grund av fel i fastigheten, frågor rörande köparens undersökningsplikt samt andra frågor berörande fastigheten.

För dig som är innehavare av hyresfastighet kan vi hjälpa till med rådgivning och biträde i samband med exempelvis obetalda hyror och möjlighet till avhysning. Vi kan även hjälpa dig med hyresavtal i andrahand.