Sambolagen

BRA ATT VETA OM SAMBOLAGEN

Upprätta själv samboavtal, testamente  och andra handlingar.
Om Du ska ta hjälp av jurist, spara pengar och tid genom att vara påläst och förberedd.

SAMBOLAGEN

Skillnader i makars och sambors juridiska ställning - Samboavtal och inbördes testamente - Sambors gemensamma bostad och bohag - Egendomsförhållandena under samboendet - Anmälan att en fastighet är gemensam bostad.

Sambo

Välkommen till P & K Juridik

Migrationsrätt

Migrationsrätt är ett samlingsbegrepp på det område inom juridiken som behandlar rätten för en utländsk medborgare och statslös person att befinna sig i Sverige.I Sverige är det Migrationsverket som har hand om migrationsärenden. Är sökanden missnöjd med Migrationsverkets beslut kan denna överklaga till Migrationsdomstolen. Är sökanden missnöjd med Migrationsdomstolens beslut finns det även möjlighet att överklaga till Migrationsöverdomstolen.

Vi på P & K Juridik åtar oss uppdrag som offentligt biträde och/eller ombud i asyl- och anknytningsärenden där vi hjälper den sökanden med kommunikationen med Migrationsverket och eventuellt domstolen. Vi biträder även asylsökande barn.

En sökande kan få visum och uppehållstillstånd i Sverige som asylsökande eller som anknytningssökande för att återförenas med familj och släkt i Sverige.

P & K Juridik biträder även sökande med arbetstillstånd i Sverige då de söker sig hit antingen som anställda hos ett företag eller för att starta företag.

Vi hjälper även klienter med att erhålla svenskt medborgarskap vilket ger klienten en ovillkorlig rätt att vistas i Sverige.