Sambolagen

BRA ATT VETA OM SAMBOLAGEN

Upprätta själv samboavtal, testamente  och andra handlingar.
Om Du ska ta hjälp av jurist, spara pengar och tid genom att vara påläst och förberedd.

SAMBOLAGEN

Skillnader i makars och sambors juridiska ställning - Samboavtal och inbördes testamente - Sambors gemensamma bostad och bohag - Egendomsförhållandena under samboendet - Anmälan att en fastighet är gemensam bostad.

Sambo

Om oss

Borna Pazoki

Tel: +46 707 439 483
E-post: Borna@pkjuridik.se
svenska, engelska, persiska, afghanska, tyska

Daniel Kristensen

Tel: +46 707 439 370
E-post: Daniel@pkjuridik.se
svenska, engelska

Salwa Zaoujan

Tel: +46 769 080 735
E-post: Salwa@pkjuridik.se
svenska, engelska, arabiska

Vi erbjuder juridisk hjälp

  • Familjerätt
  • Socialrätt
  • Migrationsrätt
  • Tvistemål
  • Avtalsrätt
  • köprätt och fodringsrätt
  • Fastighetsrätt och Hyresrätt
  • Allmän affärsjuridik
  • Övriga rättsområden