Sambolagen

BRA ATT VETA OM SAMBOLAGEN

Upprätta själv samboavtal, testamente  och andra handlingar.
Om Du ska ta hjälp av jurist, spara pengar och tid genom att vara påläst och förberedd.

SAMBOLAGEN

Skillnader i makars och sambors juridiska ställning - Samboavtal och inbördes testamente - Sambors gemensamma bostad och bohag - Egendomsförhållandena under samboendet - Anmälan att en fastighet är gemensam bostad.

Sambo

Välkommen till P & K Juridik

Socialrätt

Socialrätten handlar om t.ex. den enskildes rätt till bistånd och försörjning, om barn och ungdomars rättigheter, om föräldrars rättsställning i förhållande till barnen, men också om äldres, sjukas och funktionshindrades rättigheter. Vi på P & K Juridik erbjuder tjänster som offentligt biträde i vissa mål samt med hjälp att överklaga de beslut myndigheter tagit som är till er nackdel.