Sambolagen

BRA ATT VETA OM SAMBOLAGEN

Upprätta själv samboavtal, testamente  och andra handlingar.
Om Du ska ta hjälp av jurist, spara pengar och tid genom att vara påläst och förberedd.

SAMBOLAGEN

Skillnader i makars och sambors juridiska ställning - Samboavtal och inbördes testamente - Sambors gemensamma bostad och bohag - Egendomsförhållandena under samboendet - Anmälan att en fastighet är gemensam bostad.

Sambo

Välkommen till P & K Juridik

Tvistemål

Vi här på P & K Juridik biträder våra klienter i förhandlingar som rör tvistelösning utanför domstolen samt vid skiljeförfaranden där vi strävar efter en tidsbesparande och kostnadseffektiv handläggning för våra klienter.

Domstols- och skiljedomsförfaranden kan vara både dyra och tidskrävande och bör endast användas som en sista utväg. P & K Juridik ser därför till att klienten får en noggrann bedömning av sitt ärendes förutsättningar innan en rättslig process inleds.